Όροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε αναλυτικά τους Όρους & Προϋποθέσεις

Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτων

Οι οδηγοί πρέπει να είναι κάτοχοι ελληνικής ή διεθνούς άδειας οδήγησης, που να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον ένα έτος.

 

Περίοδος ενοικίασης

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης είναι 1 ημέρα. Τα μοτοποδήλατα θα πρέπει να επιστραφούν μέχρι τις 8:00 μ.μ. της ημέρας. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του οχήματος, ο πελάτης θα χρεώνεται έξτρα για κάθε ώρα καθυστέρησης.

 

Συμφωνητικό

Με το παρόν συμβόλαιο, το Kentros rent a moto εκμισθώνει στον υπογεγραμμένο μισθωτή το όχημα που περιγράφεται στην 1η σελίδα του συμβολαίου. Οι όροι εκμίσθωσης που περιέχονται σε αυτό το συμβόλαιο, έχουν διαβαστεί και γίνει αποδεκτοί από τον μισθωτή.

 

Ασφάλιση

Όλα τα μοτοποδήλατα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υπέρ τρίτων. Η ασφάλεια καλύπτει μόνο τον οδηγό που το όνομά του γράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ιατρική κάλυψη δεν παρέχεται για οδηγό ή συνοδηγό.

 

Παραβάσεις

Ο ενοικιαστής πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τυχόν παραβάσεις πληρώνονται από τον ίδιο.

 

Πληρωμή

Το ενοίκιο προπληρώνεται και τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

 

Περιορισμοί

Ο πελάτης δέν δικαιούται να οδηγήσει εκτός των ορίων του νησιού των Σπετσών.

 

Οδική ασφάλεια

Διαθέτουμε κράνη για όλους τους αναβάτες για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για τυχόν μή χρήση κράνους, ευθύνεται ο μισθωτής.

 

Υποχρεώσεις

Το όχημα παραδίδεται γεμάτο με βενζίνη και επιστρέφεται γεμάτο με βενζίνη. Ο ενοικιαστής πληρώνει την βενζίνη που καταναλώνει και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα στην ίδια κατάσταση βενζίνης που το παρέλαβε.

 

Ζημιές

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον ίδιο τον ενοικιαστή με δική του υπαιτιότητα, πληρώνεται από τον ίδιο, ανεξάρτητα του ύψους του κόστους της επισκευής.

 

Οδική βοήθεια

Παρέχεται οδική βοήθεια μόνο εντός των ορίων του νησιού.

Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ακυρώσει αυτό το συμβόλαιο με χρέωση του μισθωτή, οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσει κακή χρήση του οχήματος.